Psühhiaatriline konsultatsioon ja ravi

Psühhiaatrilise konsultatsiooni käigus hindab psühhiaater kliendi vaimse tervise seisundit ning psüühika- ja meeleoluhäirete esinemist. Vajadusel määrab psühhiaater ravi ja ravimi ning jälgib kliendi seisundi muutumist, ravimi sobivust ja efektiivsust. Ravimi tarvitamine on vabatahtlik.

Vajadusel kaasatakse töösse psühholoog või mõni muu spetsialist.

Sagedasemad häired, millega psühhiaatri poole pöördutakse on meeleoluhäired, nagu näiteks depressioon või bipolaarne häire, ärevushäired, nagu generaliseerunud ärevus, sotsiaalfoobia, paanikahäire, aga ka sundhäired (obsessiiv-kompulsiivne häire), söömis- ja unehäired, erinevad sõltuvused, psühhootilised- ja isiksusehäired.

Kindlasti ei tasuks psühhiaatri vastuvõttu karta või seda põhjendamatult edasi lükata, sest õigeaegne ravi võib aidata ennetada haiguse süvenemist ja hilisemaid sotsiaalseid probleeme ning toimetulekuraskusi. Kergemate vaimsete murede või stressi korral võib olla otstarbekas pöörduda esmalt perearsti või psühholoogi poole.

Psühhiaatri vastuvõtt kestab esmasel kohtumisel kuni 60 minutit.

Korduv vastuvõtt on mõeldud patsientidele, kes on juba Christinas Clinicu Individuaalse Meditsiini Keskuses psühhiaatri vastuvõtul käinud.

Psühhiaatriline vastuvõtt Christinas Clinicus alates 16. eluaastast. Lapsevanemal on võimalik konsulteerida psühhiaatriga.

Vajadusel võimalik teostada visiit Skype teel.