Psühhiaatriline konsultatsioon ja ravi

Psühhiaatrilise konsultatsiooni käigus hindab psühhiaater Teie vaimse tervise seisundit, psüühika- ja meeleoluhäirete esinemist, vajadusel määrab ravi ja jälgib seisundi muutumist. Vastavalt sümptomitele ja diagnoosile planeerib psühhiaater Teile ravi, vajadusel määrab ka ravimi ning sellisel juhul jälgib selle sobivust ja efektiivusust.

Ravimi tarvitamine on vabatahtlik. Vajadusel kaasatakse töösse psühholoog või mõni muu spetsialist.

Sagedasemad häired, millega psühhiaatri poole pöördutakse on meeleoluhäired, nagu näiteks depressioon või bipolaarne häire, ärevushäired, nagu generaliseerunud ärevus, sotsiaalfoobia, paanikahäire, aga ka sundhäired (obsessiiv-kompulsiivne häire), söömis- ja unehäired, erinevad sõltuvused, psühhootilised- ja isiksusehäired.

Kindlasti ei tasuks psühhiaatri vastuvõttu karta või seda põhjendamatult edasi lükata, sest õigeaegne ravi võib aidata haiguse süvenemist ja selle tõttu tekkida võivaid sotsiaalseid probleeme ja toimetulekuraskusi ennetada. Kergemate vaimsete murede või stressi korral võib olla otstarbekas pöörduda esmalt perearsti või psühholoogi poole.

Psühhiaatri vastuvõtt kestab esmasel kohtumisel kuni 60 minutit.

Korduv vastuvõtt on mõeldud patsientidele, kes on juba Christinas Clinicu Individuaalse Meditsiini Keskuses psühhiaatri vastuvõtul käinud.

Psühhiaatriline vastuvõtt Christinas Clinicus alates 16. eluaastast. Lapsevanemal on võimalik konsulteerida psühhiaatriga.

Vajadusel võimalik teostada visiit Skype teel.