Seminar Kiusamine koolis puudutab ka minu last ja seeläbi emotsionaalselt ka mind, alati!

Kohad on täis, registreerimine on lõppenud!

Aeg: 17. oktoober 2018 kell 18:00-19:30

Kellele soovitame: koolilaste vanemad

Kus toimub: Christinas Clinicu Individuaalse Meditsiini Keskus

On üsna levinud arvamus, et “kiusamist on koolis alati olnud ja seda ei tasu üle tähtsustada”. Seejuures jääb küsitavaks kas kiusamise all mõeldakse ühekordset kustukummi ära võtmist, sööklas ette trügimist või näiteks klassiukse kinni hoidmist.

Laste pahatahtlikust tegevusest, mille kirjeldamiseks me saame kasutada väljendit “kiusamine” saab kiusatava jaoks probleem, mis mõjutab enesehinnangut, õppetulemusi ja sotsiaalseid suhteid ning oskusi.

Meil vanematena on võimalik märgata, sekkuda, toetada ja aidata – tegelikult mitte ainult enda last vaid ka teisi, sealhulgas kiusajat. Peame vaid olema teadlikud ja omama oskusi, selgitamaks lastele erinevaid kiusamisvorme (s.h. internetipõhine kiusamine, tõrjumine, väljajätmine) ja aitama lastel tegeleda eneseväärtustamise ja sotsiaalsete kompetentside veelgi parema omandamisega .

Psühholoog-nõustaja Karmen Palts aitab seminaril leida vastuseid järgmistele küsimustele:

* Millised märgid ja muutused lapse käitumises ja toimetulekus viitavad võimalikule kiusamisele?

* Milliste erinevate kiusamisvormidega võivad lapsed kokku puutuda?

* Kuidas vanem saab aidata oma lapsel kiusamisega toime tulla, uusi toimetulekuviise omandada ja lapse eneseusku tugevdada?

* Millal, kuidas ja kust leida tuge kiusamisega toimetulekuks?

Hind 15€

Seminaril osalejate arv on piiratud!

Registreerida on võimalik saates e-maili aadressile imk@cc.ee või telefonil +372 604 9009.

Christinas Clinic´u Individuaalse Meditsiini keskuses toimuvad regulaarselt kord kuus harivad seminarid mitmesugustel teemadel. Oma ala spetsialistide käe all omandatakse teoreetilisi teadmiseid ja lahendatakse praktilisi ülesanded.