Psykologinen neuvonta

Christinas Clinicin yksilöllisen lääketieteen keskuksessa psykologisissa ongelmissa konsultoi lähes 20 vuoden kokemuksen omaava psykologi-neuvoja.

Psykologinen neuvonta on neuvojan ja asiakkaan yhteistyössä tapahtuva aktiivinen prosessi, jossa luottamuksellisessa ja kritiikittömässä ilmapiirissä asiakasta tuetaan ja rohkaistaan ilmaisemaan itseään vapaasti ja neuvojan kanssa käytyjen keskustelujen avulla katsomaan ongelmiaan toisenlaisista näkökulmista sekä pureutumaan ongelmien juuriin.

Psykologi-neuvoja kuuntelee ihmisen kertomat ja heijastelee ne asiakkaalle takaisin toisin formuloituna, antamalla näin asiakkaalle mahdollisuuden korjata tehottomia uskomuksiaan ja tukemalla uusien toimintasuunnitelmien/-tapojen löytämistä.

Neuvontaan ei sisälly arviointeja! Psykologista neuvontaa tarvitsevat henkilöt, jotka etsivät tapoja käsitellä hengellisiä huoliaan ja selviytymisvaikeuksiaan, mutta myös erilaisissa plastiikka- ja/tai yleiskirurgisissa leikkauksissa olleet potilaat, jotka tarvitsevat tukea uuden minäkuvan luomisessa ja vakiinnuttamisessa.

Miten ja miksi ovat psykologisessa neuvonnassa tärkeät aiemmat kokemukset?

„Vaikkakin näkemykseni ei ole mitään absoluuttista totuutta, uskon, että psykologian alalla tarvitaan hyvää ihmistuntemusta, avoimuutta, tietoja ja kykyä käsitellä erilaisia ihmisiä ja haastaviakin tilanteita.
Näitä taitoja ei opita koulussa, ne hankitaan vuosien mittaan – itsetutkiskelussa, tiedon ja kokemusten synteesissä, ja tietenkin myös elämänkokemuksen kautta “, kertoo Karmen Palts.