Psühholoog Karmen Palts: Kui midagi ei ole halvasti, siis on midagi väga halvasti

Christinas Clinicu Individuaalse meditsiini keskuse nõustamise osakonda juhib psühholoog-nõustaja Karmen Palts, kes nõustab ja konsulteerib psühholoogilistes küsimustes.

Kui midagi ei ole halvasti, siis on midagi väga halvasti

Kõiges on kaks alget – yin ja yang. Nii on elus alati midagi, mis on positiivne ja midagi, mis on negatiivne. See on eksisteerimise loomulik osa. Vahel tunneme me kõik end vihase, kurva või rahulolematuna ning oleme kantud erinevatest emotsioonidest. Küsimus on selles, kuidas me neid emotsioone juhime ja nendega toime tuleme.

Kui inimene tunneb ennast pidevalt väsinult, ärevalt, rahutult ja kahtleb oma võimes igapäevatoimetustega hakkama saada, siis kannab ta tõenäoliselt endas stressisümptomeid. Sageli juhtub nii, et inimene ise ei märka või ei oskagi seletada endale, miks ta pahur on, või liigteravalt (õelalt) sõbrale midagi ütleb, või mingite tavapäraste tegevustega äkki enam hakkama ei saa. Mõnikord võivad “mittetoimimist” suurendada ka inimese lähedasega seotud probleemid.  Kahjuks hakkavad sellised olukorrad eskaleeruma ja segama elamist ning elust rõõmu tundmist –  siis on aeg otsida abi.

Õigus end vabalt väljendada ja iseendaga leppida

Psühholoogiline nõustamine on nõustaja ja kliendi koostöös toimuv aktiivne protsess, kus usalduslikus ja hinnanguvabas õhkkonnas toetatakse ja julgustatakse inimest end vabalt väljendama ja läbi nõustajaga peetud vestluste oma probleeme senisest erinevatest vaatenurkadest nägema ning probleemide algpõhjusteni jõudma. Psühholoog-nõustaja kuulab inimese arutelusid ja peegeldab neid kliendile ümbersõnastatult tagasi, andes seeläbi kliendile võimaluse korrigeerida oma mittetõhusaid uskumusi ja toetades teistsuguste toimimisplaanide-viiside leidmist. Ehk siis nõustamise ja nõustaja toel leiab inimene ise vahendid, mille abil leitakse probleemidele lahendusi ja õpitakse iseendaga leppime, nägema kõrvalt neid asju, mis on elus hästi ning saavutama enesearmastuse ja hea enesetunde. Nõustamisel ei anta hinnanguid! Psühholoogilist nõustamist vajavad inimesed, kes otsivad võimalust tegeleda oma hingeliste murede ja toimetulekuraskustega, kui ka erinevaid esteetilisi ja üldkirurgilisi operatsioone läbinud patsiendid, kes vajavad tuge uue minapildi loomisel ja kinnitamisel.

Tulles algusse – tunnistades, et midagi on (natuke) halvasti, tunnistame me endile, et meil on alati võimalik õppida, areneda ja olla seeläbi veel parem inimene ning tunda endast veel suuremat rõõmu!

Psühholoogiline nõustamine

Hind: al 50€