Psühholoogiline nõustamine

Christinas Clinicu Individuaalse Meditsiini Keskuses konsulteerib psühholoogilistes küsimustes peaaegu 20-aastase kogemusega psühholoog-nõustaja.
Psühholoogiline nõustamine on nõustaja ja kliendi koostöös toimuv aktiivne protsess, kus usalduslikus ja hinnanguvabas õhkkonnas toetatakse ja julgustatakse inimest end vabalt väljendama ja läbi nõustajaga peetud vestluste oma probleeme senisest erinevatest vaatenurkadest nägema ning probleemide algpõhjusteni jõudma.
Psühholoog-nõustaja kuulab inimese arutelusid ja peegeldab neid kliendile ümbersõnastatult tagasi, andes seeläbi kliendile võimaluse korrigeerida oma mittetõhusaid uskumusi ja toetades teistsuguste toimimisplaanide-viiside leidmist.
Nõustamisel ei anta hinnanguid! Psühholoogilist nõustamist vajavad inimesed, kes otsivad võimalust tegeleda oma hingeliste murede ja toimetulekuraskustega, kui ka erinevaid esteetilisi ja üldkirurgilisi operatsioone läbinud patsiendid, kes vajavad tuge uue minapildi loomisel ja kinnitamisel.

Kuidas ja miks on nõustamise puhul oluline varasem kogemustepagas?

„Kuigi minu arvamus ei pretendeeri absoluutsele tõele, usun ma, et psühholoogia valdkond eeldab head inimese tajumist, avatust, teadmisi ja oskust erinevate inimeste ja erinevate situatsioonidega tegelda.
Sellist oskust koolis õppida ei saa, see tuleb aastatega – eneseanalüüsi, teadmiste ja kogemuste sünteesiga, seejuures ka elukogemusega, “ Karmen Palts.